YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 81 SBT Địa lí 12

Bài tập 4 trang 81 SBT Địa lí 12

Hướng nào dưới đây không đặt ra để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta?

A. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nặng.

B. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, công nghệ.

C. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

D. Xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nặng không phải là phương hướng để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp.

Chọn A.

 

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 81 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON