YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 117 SGK Địa lý 12

Giải bài 2 tr 117 sách GK Địa lớp 12

Tại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết câu 2

Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta là do kết quả tác động của nhiều nhân tố:

  • Đường lối phát triển công nghiệp.
  • Thị trường là yếu tố có tác động mạnh đến sản xuất. Một khi nhu cầu thị trường thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của sản xuất, làm thay đổi cơ cấu, đặc biệt là cơ cấu sản phẩm.

Các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội có tác động lớn đến sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành.

  • Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành nhằm để thích nghi với tình hình mới để hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 117 SGK Địa lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON