YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 82 SBT Địa lí 12

Bài tập 7 trang 82 SBT Địa lí 12

Cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng

A. giảm tỉ trọng của khu vực ngoài Nhà nước, tăng tỉ trọng của khu vực Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

B. giảm tỉ trọng của khu vực Nhà nước, tăng tỉ trọng của khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

C. tăng tỉ trọng của khu vực ngoài Nhà nước, giảm tỉ trọng của khu vực Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

D. giảm tỉ trọng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tăng tỉ trọng của khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng tích cực: giảm tỉ trọng của khu vực ngoài Nhà nước, tăng tỉ trọng của khu vực Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Chọn A.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 82 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON