YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 79 SGK Địa lý 12

Giải bài 3 tr 79 sách GK Địa lớp 12

Vẽ biểu đồ (kết hợp cột và đường) thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta theo bảng số liệu ở bảng 18.1 SGK trang 78?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết câu 3

Biểu đồ thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 - 2005

Câu 3 trang 79 SGK Địa lý 12

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 79 SGK Địa lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON