YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 49 SBT Địa lí 12

Bài tập 3 trang 49 SBT Địa lí 12

Cho bảng số liệu:

PHÂN BỐ ĐÔ THỊ VÀ SỐ DÂN ĐÔ THỊ CỦA CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2014

Các vùng

Tổng số đô thị

Trong đó

TP trực thuộc TW

TP trực thuộc tỉnh

Thị xã

Thị trấn

Số dân

(nghìn người)

Cả nước

731

5

64

47

615

30035,4

Trung du và miền núi Bắc Bộ

176

 

17

6

153

2806,6

Đồng bằng sông Hồng

124

2

8

5

109

6001,2

Bắc Trung Bộ

99

 

6

10

83

2066,5

Duyên hải Nam Trung Bộ

77

1

9

4

63

3305,7

Tây Nguyên

58

 

5

4

49

1599,9

Đông Nam Bộ

47

1

5

8

33

9893,9

Đồng bằng sông Cửu Long

150

1

14

10

125

4361,6

Nhận xét nào sau đây là đúng.

A. Sự phân bố đô thị và số dân đô thị tương đương nhau giữa các vùng.

B. Các vùng phía Bắc có số lượng đô thị và số dân đô thị nhiều hơn các vùng phía Nam.

C. Sự phân bố đô thị và số dân đô thị không giống nhau giữa các vùng.

D. Các vùng có diện tích lớn thì có số lượng đô thị và số dân đô thị nhiều. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Sự phân bố đô thị và số dân đô thị không đều giữa các vùng.

- Tập trung  nhiều nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ

- Thưa thớt nhất ở các vùng núi Trung du múi núi Bắc Bộ và Tây Nguyên

Chọn C.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 49 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON