YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 48 SBT Địa lí 12

Bài tập 2 trang 48 SBT Địa lí 12

Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ TRONG TỔNG SỐ DÂN CẢ NƯỚC QUA CÁC NĂM

Năm

1990

2000

2005

2010

2014

Số dân thành thị (triệu người)

12,9

18,8

22,3

26,5

30,0

Tỉ lệ thành thị so với dân số cả nước (%)

19,5

24,2

26,9

30,5

33,1

a. Nhận xét về sự biến động dân số thành thị và tỉ lệ dân số thành thị của nước ta.

b. Cho biết những nguyên nhân chủ yếu làm tăng dân số thành thị của nước ta. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a. Nhận xét về sự biến động dân số thành thị và tỉ lệ dân số thành thị của nước ta.

Giai đoạn 1990-2014:

+ Quy mô dân số thành thị và tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh qua các năm, tăng 17,1 triệu người, tăng 13,6 %.

+ Tỉ lệ dân thành thị còn thấp so với khu vực và thế giới.

b. Nguyên nhân chủ yếu làm tăng dân số thành thị của nước ta.

Nguyên nhân chủ yếu là do tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 48 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON