YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 86 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 86 sách GK Sinh lớp 12

Cho bảng số liệu sau:

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của thủy sản nước ta (giá thực tế)

                                                                                                (Đơn vị: tỉ đồng)

Câu 2 SGK Địa lý 12 trang 86

a) Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của nước ta qua các năm.

b) Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết câu 2

Câu a: 

Tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất

Ngành

2000

2005

Nông nghiệp

79,1

71,5

Lâm nghiệp

4,7

3,7

Thuỷ sản

16,2

24,8

Tổng số

100,0

100,0

 

Câu b: Nhận xét

Cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của nước ta có sự chuyển dịch theo hướng:

  • Giảm tỉ trọng của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp (dẫn chứng).
  • Tăng tỉ trọng của ngành thủy sản (dẫn chứng).

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 86 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON