Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 20 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 20 về Chuyển dịch cơ cấu kinh tế online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Nông, lâm, ngư nghiệp là ngành có tốc độ tăng trưởng chậm nhất.
  • B. Nông nghiệp còn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu tổng sản phẩm quốc nội.
  • C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều giữa các ngành
  • D. Kinh tế phát triển chủ yếu theo bề rộng, sức cạnh tranh còn yếu
  • A. Khu vực I giảm dần tỉ trọng nhưng vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP
  • B. Khu vực III luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP dù tăng không ổn định
  • C. Khu vực II dù tỉ trọng không cao nhưng là ngành tăng nhanh nhất
  • D. Khu vực I giảm dần tỉ trọng và đã trở thành ngành có tỉ trọng thấp nhất
  • A. Tăng tỉ trọng khu vực kinh tế Nhà nước
  • B. Giảm tỉ trọng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
  • C. Giảm dần tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
  • D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh tỉ trọng
  • A. Các ngành trồng cây lương thực, chăn nuôi tăng dần tỉ trọng  
  • B. Các ngành thuỷ sản, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp tăng tỉ trọng  
  • C. Ngành trồng cây công nghiệp, cây lương thực nhường chỗ cho chăn nuôi và thuỷ sản
  • D. Tăng cường độc canh cây lúa, đa dạng hoá cây trồng đặc biệt là cây công nghiệp
  • A. Tăng trưởng không ổn định  
  • B. Tăng trưởng rất ổn định  
  • C. Tăng liên tục với tốc độ cao  
  • D. Tăng liên tục nhưng tốc độ chậm