ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 121 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 1 trang 121 Công nghệ 10

Hãy nêu rõ mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản:

- Duy trì những đặc tính ban đầu của sản phẩm.

- Hạn chế tổn thất về số lượng của sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

- Hạn chế sự giảm sút về chất lượng của sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 121 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON