YOMEDIA

Sinh Học 10 Chương 5: Vi sinh vật và ứng dụng

Ngày nay, vi sinh vật được ứng dụng rất nhiều trong đời sống và các nghiên cứu với Chương 5: Vi sinh vật và ứng dụng giới thiệu đến các em về sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu vi sinh vật, quá trình trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản của vi sinh vật. Đồng thời nắm được vai trò và ứng dụng của vi sinh vật đối với tự nhiên và con người.

Các nội dung trong chương được Hoc247 viết một cách súc tích trong từng bài học của chương và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài quy định. Không những thế, trong từng bài học còn có các bài tập SGK giúp các em củng cố kiến thức.

Chủ đề Sinh Học 10

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON