YOMEDIA

Sinh Học 10 Chương 2: Cấu trúc tế bào

Chương 2 Cấu trúc của tế bào giới thiệu về đặc điểm cấu tạo của tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực, giúp các em nằm được đặc điểm cấu trúc, thành phần cấu tạo của hai loại tế bào. Với kiến thức từng bài học được trình bày một cách ngắn gọn và đầy đủ nhất. Không những thế ở mỗi bài học sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập SGK và sau khi kết thúc mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương với kiến thức trọng tâm.

Chủ đề Sinh Học 10

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON