YOMEDIA

Sinh Học 10 Chương 1: Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Ở Vi Sinh Vật

Ngày nay, vi sinh vật được ứng dụng rất nhiều trong đời sống và các nghiên cứu với chương 1 Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật để tìm hiểu quá trình nhận năng lượng của vi sinh vật như thế nào. Các nội dung trong chương được Hoc247 viết một cách súc tích trong từng bài học của chương và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài quy định. Không những thế, trong từng bài học còn có các bài tập SGK giúp các em củng cố kiến thức.

Chủ đề Sinh Học 10

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF