YOMEDIA

Sinh Học 10 Chương 3: Trao đổi chất qua màng và truyền tin tế bào

Trao đổi chất qua màng và truyền tin tế bào​ bao gồm nội dung:

  • Trao đổi chất qua màng tế bào
  • Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
  • Truyền tin qua tế bào

Được Hoc247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

Chủ đề Sinh Học 10

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON