YOMEDIA

Sinh Học 10 Chương 3: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào

Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào gồm nội dung:

  • Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
  • Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
  • Tổng hợp các chất và tích luỹ năng lượng
  • Phân giải các chất và giải phóng năng lượng

  •  Thông tin giữa các tế bào

Được Hoc247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

Chủ đề Sinh Học 10

ZUNIA9
 

 

ON