Sinh Học 10 Chương 2: Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Vi Sinh Vật

 • Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

  Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật
  Trong bài học này các em được tìm hiểu về Sinh trưởng của vi sinh vật, khái niệm sinh trưởng ở vi sinh vật, công thức tính số lượng tế bào trong một khoảng thời gian, đường cong sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục và ý nghĩa của nuôi cấy vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy liên tục.

  Xem chi tiết

 • Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

  Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật
  Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về sự sinh sản của vi sinh vật, các hình thức sinh sản chủ yếu ở vi sinh vật, từ đó các em sẽ hiểu được ý nghĩa của các hình thức sinh sản ở vi sinh vật và ứng dụng vào thực tiễn.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

  Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
  Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV từ đó vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống và sản xuất nhằm khống chế các vi sinh vật có hại.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 28: Thực hành Quan sát một số vi sinh vật

  Bài 28: Thực hành Quan sát một số vi sinh vật
  Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về hình dạng của một số vi khuẩn trong khoang miệng, nấm trong váng dưa chua hoặc nấm men rượu và một số bào tử nấm. Các em sẽ biết được cách quan sát vi sinh vật bằng kính hiển vi.

  Xem chi tiết