AMBIENT
UREKA

Sinh học 11 Bài 48: Ôn tập chương II, III, IV


Trong bài học này các em củng cố lại kiến thức đã học ở các chương: Cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản ở động vật và thực vật. Tổng kết chương trình sinh học 11, giúp các em hệ thống lại các đặc trưng cơ bản của sự sống ở thực vật và động vật.

ADSENSE
AMBIENT
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Cảm ứng

Sơ đồ tổng hợp kiến thức cảm ứng

a. Cảm ứng ở thực vật

Sơ đồ Cảm ứng ở thực vật

b. Cảm ứng ở động vật

Sơ đồ cảm ứng ở động vật

1.2. Sinh trưởng và phát triển

a. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Sơ đồ tổng hợp quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật

b. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sơ đồ sinh trưởng và phát triển ở động vật

1.3. Sinh sản

Sơ đồ về sinh sản

2. Luyện tập Bài 48 Sinh học 11

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Hệ thống lại được các kiến thức cơ bản từ chương 2, 3, và 4 
 • Lập ra được mối quan hệ của các kiến thức trong chương và giữa các chương với nhau.
 • Nhận thức theo logic các đặc trưng sống của thực vật và động vật.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 48 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

  • A. Tiến hoá theo hướng dạng lưới à Chuổi hạch à Dạng ống.
  • B. Tiến hoá theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ.
  • C. Tiến hoá theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trước kích thích của môi trường.
  • D. Tiến hoá theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng.
  • A. Sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
  • B. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động phân hoá của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.
  • C. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây hai lá mầm.
  • D. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây một lá mầm.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 11 Bài 48 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 3 trang 101 SBT Sinh học 11

Bài tập 11 trang 102 SBT Sinh học 11

Bài tập 1 trang 186 SGK Sinh học 11

Bài tập 2 trang 186, 187 SGK Sinh học 11

Bài tập 3 trang 187 SGK Sinh học 11

Bài tập 1 trang 185 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 2 trang 185 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 3 trang 185 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 4 trang 185 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 1 trang 186 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 2 trang 186 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 3 trang 186 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 4 trang 186 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 5 trang 186 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 6 trang 186 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 5 trang 187 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 6 trang 187 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 7 trang 187 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 12 trang 187 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 8 trang 187 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 9 trang 187 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 10 trang 187 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 11 trang 187 SGK Sinh học 11 NC

3. Hỏi đáp Bài 48 Sinh học 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON