ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Sinh sản vô tính ở thực vật - Sinh học 11

Nếu các em còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Sinh sản vô tính ở thực vật thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về Sinh sản vô tính ở thực vật cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (138 câu):

 • Mai Bảo Khánh Cách đây 5 ngày

  A. bằng bào tử

  B. phân đôi

  C. dinh dưỡng

  D. hữu tính

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Thúy Vân Cách đây 5 ngày

  A. cây con dễ trồng và ít công chăm sóc

  B. phương pháp này giúp nhân giống nhanh và nhiều

  C. phương pháp này giúp tránh được sâu bệnh gây hại

  D. phương pháp này giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duy Quang Cách đây 5 ngày

  A. từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây

  B. chỉ từ rễ của cây

  C. chỉ từ một phần thân của cây

  D. chỉ từ lá của cây

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương Cách đây 4 ngày

  A. nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài

  B. ít cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài

  C. ít cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ gió, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài

  D. nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài

   

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 4 ngày

  A. lưỡng bội và hình thành cây đơn bội

  B. đơn bội và hình thành cây lưỡng bội

  C. đơn bội và hình thành cây đơn bội

  D. lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội

   

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 5 ngày

  A. bao tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể

  B. bao tử được phát sinh do nguyên nhân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể

  C. bào tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể

  D. hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lệ Diễm Cách đây 4 ngày

  A. rễ phụ       

  B. lóng

  C. thân rễ       

  D. thân bò

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 4 ngày

  Xét các đặc điểm sau:

  ⦁ Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp

  ⦁ Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh

  ⦁ Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền

  ⦁ Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn

  ⦁ Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh

  ⦁ Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay đổi

  A. (1), (2), (3), (4) và (6)      

  B. (3) và (5)

  C. (1) và (2)       

  D. (1), (2), (3), (4) và (5)

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 5 ngày

  A. giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

  B. giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

  C. giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

  D. giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt Cách đây 5 ngày

  ⦁ Hạt trần

  ⦁ Rêu

  ⦁ Quyết

  ⦁ Hạt kín

  Sinh sản bằng bao tử có ở

  A. (1) và (2)       B. (1) và  (4)

  C. (2) và (3)       D. (3) và (4)

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trang Ken Cách đây 3 tuần
  E cảm ơn ak

  19/04/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hồ Ái Băng Cách đây 1 tháng
  Ưu và nhược điểm của sinh sản vô tính

  07/04/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 2 tháng

  A. Sinh sản sinh dưỡng

  B. Sinh sản bào tử

  C. Sinh sản hữu tính

  D. Sinh sản tái sinh

  27/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Linh Cách đây 3 tháng

  a. sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bào tử.

  b. sinh sản phân đôi và nảy chồi.

  c. sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

  d. sinh sản bằng thân củ và thân rễ.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lam Van Cách đây 3 tháng

  a. chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ.

  b. không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

  c. bằng giao tử cái.

  d. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Duong Cách đây 3 tháng

  a. sinh sản bào tử và sinh sản sinh dưỡng.

  b. sinh sản bằng hạt và sinh sản bằng cành.

  c. sinh sản bằng chồi và sinh sản bằng lá.

  d. sinh sản bằng rễ và sinh sản bằng thân củ.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Nhan Cách đây 3 tháng

  a. cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu

  b. tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi

  c. tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn

  d. tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền Cách đây 3 tháng

  a. giảm phân và thụ tinh.

  b. nguyên phân và thụ tinh.

  c. thụ tinh.

  d. nguyên phân.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngan Cách đây 3 tháng

  a. Thân củ

  b. Thân rễ

  c.  Hoa

  d. Lá

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long Cách đây 3 tháng

  a. cây con

  b. giao tử

  c. bào tử

  d. hợp tử

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 3 tháng

  a. Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây đơn bội.

  b. Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây lưỡng bội.

  c. Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây đơn bội.

  d. Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Thắng Cách đây 3 tháng

  a. Rêu, hạt trần.

  b. Rêu, quyết.

  c. Quyết, hạt kín.

  d. Quyết, hạt trần.

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Anh Cách đây 3 tháng

  a. Tạo ra cây mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ở cây.

  b. Tạo ra cây mới chỉ từ rễ của cây.

  c. Tạo ra cây mới chỉ từ một phần thân của cây.

  d. Tạo ra cây mới chỉ từ lá của cây.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bao Chau Cách đây 3 tháng

  a. Lúa mạch, lúa mì, ngô

  b. Củ mì (sắn), rau má, chuối

  c. Cam. bưởi, chanh

  d. Khoai lang, đậu phộng, đu đủ

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phương Khanh Cách đây 3 tháng

  1. Rau má sinh sản bằng thân bò.

  2. Rêu sinh sản bằng thân rễ.

  3. Cỏ gấu sinh sản bằng thân bò.

  4. Khoai tây sinh sản bằng rễ củ.

  5. Cây sống đời sinh sản bằng lá.

  Có bao nhiêu phương án đúng?

  a. 3

  b. 2

  c. 4

  d. 5

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1