YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 47 Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 47 về Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.
  • B. Thay đổi yếu tố môi trường.
  • C. Nuôi cấy phôi.
  • D. Thụ tinh nhân tạo.
  • A. Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp, thay đổi yếu tố môi trường.
  • B. Nuôi cấy phôi, thụ tinh nhân tạo.
  • C. Nuôi cấy phôi, thay đổi các yếu tố môi trường.
  • D. Nuôi cấy phôi, sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.
  • A. Điều chỉnh khoảng cách sinh con.
  • B. Điều chỉnh sinh con trai hay con gái.
  • C. Điều chỉnh thời điểm sinh con.
  • D. Điều chỉnh về số con.
  • A. Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.
  • B. Thay đổi yếu tố môi trường.
  • C. Nuôi cấy phôi. 
  • D. Thụ tinh nhân tạo.
  • A. Phân lập các loại giao tử mang nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y rồi sau đó mới cho thụ tinh.
  • B. Dùng các nhân tố môi trường ngoài tác động.
  • C. Dùng các nhân tố môi trường trong tác động. 
  • D. Thay đổi cặp nhiễm sắc thể gới tính ở hợp tử.
  • A. Vì sợ ảnh hưởng đến tâm lí của người mẹ.
  • B. Vì tâm lí của người thân muốn biết trước con trai hay con gái.
  • C. Vì sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. 
  • D. Vì định kiến trọng nam khinh nữ, dẫn đến hành vi làm thay đổi tỷ lệ trai và gái.
  • A. Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.
  • B. Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn và ostrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.
  • C. Làm giảm nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng. 
  • D. Làm giảm nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.
  • A. Nuôi cấy phôi, thay đổi các yếu tố môi trường.
  • B. Thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phôi, sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.
  • C. Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích tổng hợp, thay đổi các yếu tố môi trường. 
  • D. Thay đổi các yếu tố môi trường, nuôi cấy phôi, thụ tinh nhân tạo.
  • A. tăng nồng độ prôgestêrôn và ostrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.
  • B. tăng nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.
  • C. giảm nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng. 
  • D. giảm nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.
  • A. sợ ảnh hưởng đến tâm lí của người mẹ.
  • B. tâm lí của người thân muốn biết trước con trai hay con gái.
  • C. sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. 
  • D. định kiến trọng nam khinh nữ, dẫn đến hành vi làm thay đổi tỷ lệ trai và gái.
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON