YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 46 Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 46 về Cơ chế điều hòa sinh sản online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Hệ thần kinh.
  • B. Các nhân tố bên trong cơ thể.
  • C. Các nhân tố bên ngoài cơ thể.
  • D. Hệ nội tiết.
  • A. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  • B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêrôn.
  • C. Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng. 
  • D. Kích thích tuyến yên tiết FSH.
  • A. Ức chế tuyến yên sản xuất FSH.
  • B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron.
  • C. Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng. 
  • D. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  • A. Làm niêm mạc dạ con dày thêm để chuẩn bị đón trứng.
  • B. Ức chế sự bài tiết LH.
  • C. Kích thích nang trứng phát triển và sự rụng trứng. 
  • D. Ức chế sự co bóp dạ con.
  • A. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  • B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron.
  • C. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng. 
  • D. Kích thích tuyến yên sản sinh LH.
  • A. Không nhất thiết phải cần môi trường nước.
  • B. Không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường.
  • C. Đỡ tiêu tốn năng lượng. 
  • D. Cho hiệu suất thụ tinh cao.
  • A. Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH.
  • B. Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm hai bộ phận này không tiết GnRH, FSH và LH.
  • C. Kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH. 
  • D. Gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH.
  • A. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.
  • B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron.
  • C. Kích thích tuyến yên sản sinh LH và ESH. 
  • D. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  • A. Kích thích tuyến yên sản sinh LH.
  • B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra EFSH.
  • C. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng. 
  • D. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  • A. Kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thể vàng hoạt động.
  • B. Kích thích phát triển nang trứng.
  • C. Kích thích dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ. 
  • D. Kích thích tuyến yên tiết hoocmôn.
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF