Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 46 Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 46 về Cơ chế điều hòa sinh sản online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Hệ thần kinh.
  • B. Các nhân tố bên trong cơ thể.
  • C. Các nhân tố bên ngoài cơ thể.
  • D. Hệ nội tiết.
  • A. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  • B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêrôn
  • C. Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  • D. Kích thích tuyến yên tiết FSH.
  • A. Ức chế tuyến yên sản xuất FSH.
  • B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron
  • C. Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  • D. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  • A. Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.
  • B. Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.
  • C. Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.
  • D. Làm giảm nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.
  • A. Nồng độ GnRH cao.
  • B. Nồng độ testôstêron cao.
  • C. Nồng độ testôstêron giảm.
  • D. Nồng độ FSH và LH giảm.