ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 6 Mặt phẳng tọa độ

Bài tập trắc nghiệm Toán 7 Bài 6 về Mặt phẳng tọa độ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. Q (0; -2)
  • B. Q (1; -2)
  • C. Q (0; 2)
  • D. Q (-2; 0)
  • A. A (-3; -2)
  • B. A (-2; -3)
  • C. A (-2; -2)
  • D. A (3; -2)
   
   
  • A. Tung độ 
  • B. 0
  • C. 1
  • D. -1
  • A. M (2; 3)
  • B. M (2; 0)
  • C. M (0; 3)
  • D. M (3; 2)
  • A. P(1; 3)
  • B. P(0; 3)
  • C. P(0; 4)
  • D. P(3; 0)
 • Câu 6:

  Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng 

  • A. Hoành độ 
  • B. 0
  • C. 1
  • D. -2
 • Câu 7:

  Cho hình vẽ, đáp án nào sau đây không đúng?

  • A. E(-2; 0)
  • B. M(0; 2)
  • C. P(4; -3)
  • D. Q(0; 3)
 • Câu 8:

  Cho hình vẽ, đáp án nào sau đây không đúng?

   

  • A. A(1; 4)
  • B. B(3; 2)
  • C. C(-2; 2)
  • D. D(-3 -1)
 • Câu 9:

  Cho các điểm A(0;1),B(−2;1),C(−5;−2),D(3;−4),E(−4;0),F(2;4). Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. Điểm B nằm ở góc phần tư thứ (IV)
  • B. Điểm D nằm ở góc phần tư thứ (III)
  • C. Điểm F nằm ở góc phần tư thứ (I)
  • D. Điểm C nằm ở góc phần tư thứ (II)
 • Câu 10:

  Khẳng định nào sau đây đúng?

  (I). E(0; 3), G(-3; 0)

  (II). G(-3; 0), H(-1; -3)

  • A. Chỉ có (I) đúng 
  • B. Chỉ có (II) đúng 
  • C. Cả (I) và (II) đều đúng
  • D. Cả (I) và (II) đều sai
 • Câu 11:

  Vẽ tam giác ABC biết A(-1; 2), B(-2; -1), C(3; 0). Hãy chọn hình vẽ đúng 

  • A. Hình 1
  • B. Hình 2
  • C. Hình 3
  • D. Hình 4
 • Câu 12:

  Biểu diễn các điểm A(−3;0) và B(2;−1) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Hãy chọn hình vẽ đúng.

  • A. Hình 1
  • B. Hình 2
  • C. Hình 3
  • D. Hình 3
 

 

YOMEDIA
1=>1