ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Bài tập trắc nghiệm Toán 7 Bài 2 về Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. \(y = \frac{1}{5}x\)
  • B. y = 5x
  • C. y = 3x
  • D. y = 2x
  • A. 20m
  • B. 12m
  • C. 15m
  • D. 16m
   
   
  • A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k
  • B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k
  • C. x và y không tỉ lệ thuận với nhau
  • D. Không kết luận được gì về x và y
  • A. 104 lít
  • B. 140 lít
  • C. 100 lít
  • D. 96 lít
  • A. 678
  • B. 768
  • C. 876
  • D. 786
 • Câu 6:

  Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tương ứng theo tỉ lệ 3;5;7. Khi chia lãi, đơn vị thứ ba được hơn đơn vị thứ nhất là 200 000 đồng. Biết rằng tiền lãi được chia theo tỉ lệ tiền vốn. Hỏi tổng số tiền lãi là bao nhiêu?

  • A. 550 000 đ
  • B. 650 000 đ
  • C. 750 000 đ
  • D.  850 000 đ
 • Câu 7:

  Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Tổng số tiền lãi là 450 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã đóng. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi? 

  • A. 30, 180, 210 triệu đồng 
  • B. 90, 180, 210 triệu đồng 
  • C. 90, 180, 210 triệu đồng 
  • D. 90, 150, 210 triệu đồng 
 • Câu 8:

  Chu vi của một hình chữ nhật là 64 cm. Tính độ dài mỗi cạnh biết rằng chúng tỉ lệ với 3 và 5?

  • A. 10 cm, 22 cm
  • B. 15 cm, 20 cm 
  • C. 12 cm, 20 cm
  • D. 18 cm, 20 cm
 • Câu 9:

  Ba công nhân có năng suất lao động tương ứng tỉ lệ 3, 5, 7. Tính tổng số tiền ba người được thưởng nếu biết tổng số tiền thưởng của người thứ nhất và người thứ hai là 5, 6 triệu đồng 

  • A. 11 triệu
  • B. 15 triệu
  • C. 10,5 triệu
  • D. 10 triệu
 • Câu 10:

  Đoạn đường AB dài 275 km. Cùng một lúc, một ô tô chạy từ A và một xe máy chạy từ B, đi ngược chiều để gặp nhau. Vận tốc của ô tô là 60 km/h; vận tốc của xe máy là 50 km/h. Hỏi quãng đường xe máy đi được là bao nhiêu?

  • A. 125 km
  • B. 150 km
  • C. 175 km
  • D. 200 km 
 • Câu 11:

  Ba đợn vị cùng vận chuyển 772 tấn hàng. Đơn vị A có 12 xe, trọng tải mỗi xe là 5 tấn. Đơn vị B có 14 xe, trọng tải mỗi xe là 3,5 tấn. Hỏi đơn vị B đã vận chuyển bao nhiêu tấn hàng, biết rằng mỗi xe được huy động một số chuyên như nhau? 

  • A. 240 tấn hàng
  • B. 280 tấn hàng
  • C. 250 tấn hàng
  • D. 252 tấn hàng
 • Câu 12:

  Đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y. Nếu y tăng lên 5 lần thì:

  • A. x giảm đi 5 lần 
  • B. x tăng đi 5 lần 
  • C. x tăng đi 10 lần 
  • D. x không tăng cũng không giảm 
 

 

YOMEDIA
1=>1