YOMEDIA

Hỏi đáp về Phép đối xứng tâm

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Hình học 11 Chương 1 Bài 4 Phép đối xứng tâm, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (7 câu):

 • viết phương trình ảnh của đường tròn (C) : x^2 + y^2 -x+ y -1= 0 qua ĐI với I( 2;-1)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 1.35 (Sách bài tập - trang 39)

  Cho đường tròn (C) và hai điểm cố định phân biệt A, B thuộc (C). Với mỗi điểm M chạy trên đường tròn (trừ hai điểm A, B) ta xét điểm N sao cho AMBN là hình bình hành. Chứng minh rằng tập hợp các điểm N cũng nằm trên một đường tròn xác định ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 1.13 (Sách bài tập - trang 18)

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình \(x-2y+2=0\) và d' có phương trình \(x-2y-8=0\). Tìm phép đối xứng tâm biến d thành d' và biến trục Ox thành chính nó ?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 1.11 (Sách bài tập - trang 18)

  Cho tứ giác ABCE. Dựng ảnh của tam giác ABC qua phép đối xứng tâm E ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho đường tròn (O ; R) , đường thẳng \(\Delta\) và điểm I . Tìm điểm A trên (O ; R) và điểm B trên \(\Delta\) sao cho i là trung điểm của đoạn thẳng AB .

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho 2 điểm B , C cố định trên đường tròn (O ; R) và 1 điểm A thay đổi trên đường tròn đó . Hãy dùng phép đối xứng tâm để chứng minh rằng trực tâm H của tam giác ABC nằm trên 1 đường tròn cố định .

  Hướng dẫn : gọi I là trung điểm của BC . Hãy vẽ đường kính AM của đường trnf rồi chứng minh rằng I là trung điểm của đoạn thẳng HM .

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. A. Có phép đối xứng tâm có 2 điểm biến thành chính nó.                                     B. Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó.                                     C. Phép đối xứng tâm không có điểm nào biến thành chính nó.                                    D. Có phép đối xứng tâm có vô số điểm biếng thành chính nó.                                    2. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình  đó phải là đường tròn.                               B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm.                                                C. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng  vuông góc.                                                 D. Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA