ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Phép dời hình và Phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hình học 11

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Phép biến hình sẽ giúp các em sẽ được ôn tập lại những khái niệm, những dạng bài tập đã gặp ở chương I Hình học 11. Thông qua kết quả làm bài các em sẽ được cũng cố kĩ năng giải bài tập, đồng phát hiện được những vấn đề chưa nắm được để bổ sung kiến thức kịp thời.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (25 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1