YOMEDIA
NONE

Hình học 11 Bài 1: Phép biến hình


Mở đầu chương Phép dời hình Phép đồng dạng trong mặt phẳng, chương trình Hình học 11 đã đưa vào khái niệm Phép biến hình. Bài học này như một lời giới thiệu, mang tính gợi mở cho nội dung các em sắp được học trong chương I.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Phép biến hình

Định nghĩa: Phép biến hình là một quy tắc để với mỗi điểm M của mặt phẳng xác định được một điểm duy nhất M’ của mặt phẳng, điểm M’ gọi là ảnh của điểm M qua phép biến hình đó.

- Nếu ta kí hiệu một phép biến hình nào đó là f thì: \(M' = f(M)\)

- Nếu H là một hình nào đó thì tập hợp các điểm \(M' = f(M),\) với \(M \in H,\) tạo thành hình H’, ta viết \(H' = f(H).\)

1.2. Các ví dụ

Ví dụ 1. Cho đường thẳng d. Với mỗi điểm M, ta xác định M’ là hình chiếu vuông góc của M trên d thì ta được một phép biến hình.

- Phép biến hình này gọi là phép chiếu vuông góc lên đường thẳng d.

 

Ví dụ 2. Cho vectơ \(\overrightarrow u ,\)với mỗi điểm M ta xác định điểm M’ theo quy tắc \(\overrightarrow {MM'}  = \overrightarrow u .\)

- Như vậy ta cũng có một phép biến hình. Phép biến hình đó gọi là phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow u .\)  

Ví dụ 3. Với mỗi điểm M, ta xác định điểm M’ trùng với M thì ta cũng có được một phép biến hình.

- Phép biến hình đó gọi là phép đồng nhất.

3. Luyện tập Bài 1 chương 1 hình học 11

Mở đầu chương Phép dời hình  Phép đồng dạng trong mặt phẳng, chương trình Hình học 11 đã đưa vào khái niệm Phép biến hình. Bài học này như một lời giới thiệu, mang tính gợi mở cho nội dung các em sắp được học trong chương I.

3.1 Trắc nghiệm về phép biến hình

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hình học 11 Chương 1 Bài 1 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.2 Bài tập SGK và Nâng Cao về phép biến hình

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Hình học 11 Chương 1 Bài 1 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK hình học 11 Cơ bản và Nâng cao.

Đang cập nhật câu hỏi và gợi ý làm bài.

4. Hỏi đáp về bài 1 chương 1 hình học 11

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 11 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON