ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hình học 11 Bài 3 Phép đối xứng trục

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 Chương 1 Bài 3 về Phép đối xứng trục online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. Hình bình hành
  • B. Hình chữ nhật
  • C. Hình thoi
  • D. Hình vuông
  • A. Không có phéo đối xứng trục nào.
  • B. Có duy nhất một phép đối xứng trục.
  • C. Chỉ có hai phép đối xứng trục.
  • D. Có vô số phéo đối xứng trục.
   
   
  • A. \(3x + 2y + 1 = 0.\)
  • B. \[ - 3x + 2y - 1 = 0.\]                                         
  • C. \(3x + 2y - 1 = 0.\)
  • D. \(3x - 2y + 1 = 0.\)
  • A. \(3x - y + 2 = 0.\)    
  • B. \(3x + y + 2 = 0.\)
  • C. \(3x - y - 2 = 0.\)
  • D. \(3x + y - 2 = 0.\)
  • A. \({x^2} + {y^2} + 4x + 5y + 1 = 0.\)
  • B. \({x^2} + {y^2} - 4x + 5y + 1 = 0.\)
  • C. \({x^2} + {y^2} - 4x - 5y + 1 = 0.\)
  • D. \({x^2} + {y^2} + 4x - 5y + 1 = 0.\)
 • Câu 6:

  Cho hình vuông ABCD tâm I. gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh DA, AB, BC, CD. Phép đối xứng trục AC biến:

  • A. ∆IED thành ∆IGC   
  • B. ∆IFB thành ∆IGB
  • C. ∆IBG thành ∆IDH
  • D. ∆IGC thành ∆IFA
 • Câu 7:

  Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(-1;3). Phép đối xứng trục Ox biến M thành M’ thì tọa độ M’ là:

  • A. M’(-1;3) 
  • B. M’(1;3)
  • C. M’(-1;-3)  
  • D. M’(1;-3)
 • Câu 8:

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình : x - 2y + 4 = 0. Phép đối xứng trục Ox biến d thành d’ có phương trình:

  • A.  x - 2y + 4 = 0
  • B. x + 2y + 4 = 0
  • C.  2x + y + 2 = 0
  • D. 2x - y + 4 = 0
 • Câu 9:

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình: (x - 3)2 + (y - 1)2 = 6. Phép đối xứng trục Oy biến (C) thành (C’) có phương trình:

  • A. (x + 3)2 + (y - 1)2 = 36
  • B. (x + 3)2 + (y - 1)2 = 6
  • C. (x - 3)2 + (y + 1)2 = 36
  • D. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 6
 • Câu 10:

  Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3). Điểm M là ảnh của điểm nào trong bốn điểm sau qua phép đối xứng trục Oy?

  • A. A(3;2)
  • B. B(2;-3)
  • C. C(3;-2)
  • D. D(-2;3)
 • Câu 11:

  Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

  • A. Tam giác đều có vô số trục đối xứng
  • B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn
  • C. Hình gồm hai đường thẳng vuông góc có vô số trục đối xứng
  • D.  Hình tròn có vô số trục đối xứng
 • Câu 12:

  Trong mặt phẳng, hình vuông có mấy trục đối xứng?

  • A. Một 
  • B. Hai
  • C. Ba 
  • D. Bốn 
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)