YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây trả lời đúng nhất câu hỏi: Ngữ cảnh là gì?

  • A. Là quan hệ giữa các vai trong giao tiếp.
  • B. Là hoàn cảnh giao tiếp.
  • C. Là môi trường, bối cảnh cụ thể để tạo lậpvà tiếp nhận một văn bản.
  • D. Là từ đứng trước hoặc sau từ đang nói tới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2587

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON