AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Văn cảnh là gì?

  • A. Bối cảnh giao tiếp rộng.
  • B. Bối cảnh giữa các đơn vị ngôn ngữ.
  • C. Bối cảnh giao tiếp hẹp.
  • D. Hiện thực được nói tới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>