AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao mỗi người đều phải biết sử dụng ngôn ngữ chung?

  • A. Để giao tiếp với những thành viên khác trong cộng đồng.
  • B. Để thể hiện những nội dung mà mình muốn diễn đạt.
  • C. Để giao tiếp và hiểu những điều người khác muốn nói cũng như thể hiện những nội dung mình muốn diễn đạt.
  • D. Để hiểu những điều mà người khác muốn nói, viết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>