ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Đề tài giao tiếp là:

  • A. Toàn bộ nội dung của cuộc giao tiếp.
  • B. Hiện thực được nói tới trong cuộc giao tiếp.
  • C. Vấn đề được thống nhất trong cuộc giao tiếp.
  • D. Các lượt lời của nhân vật giao tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE