AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dòng nào dưới đây nói rõ nội dung chính của việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt?

  • A. Có tình cảm yêu quý và thái độ trân trọng đối với tiếng nói và chữ viết của dân tộc.
  • B. Có ý thức và thói quen sử dụng đúng và hay tiếng Việt.
  • C. Tiếp nhận những yếu tố hay của tiếng nước ngoài nhưng không lạm dụng.
  • D. Cả A, B, C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>