ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Nhân vật giao tiếp là những người:

  • A. Có mặt trong qua trình giao tiếp.
  • B. Được nói tới trong cuộc giao tiếp.
  • C. Tham gia vào xây dựng nội dung cuộc giao tiếp.
  • D. Là người nói trong cuộc giao tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE