AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức giao tiếp nào dưới đây được xem là hình thức giao tiếp quan trọng nhất?

  • A. Bằng hình khối.
  • B. Bằng âm thanh, chữ viết.
  • C. Bằng nhịp điệu.
  • D. Bằng hình ảnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>