ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Vai trò của ngữ cảnh là gì?

  • A. Là cơ sở tạo lập văn bản.
  • B. Là cơ sở tiếp nhận văn bản.
  • C. Xác định quan hệ các vai giao tiếp.
  • D. Cả A và B.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>