YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xu huớng nổi bật nhất của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là

  • A. phát triển mạnh dịch vụ về giống, thú y
  • B. tăng tỉ trọng sản phẩm không giết thịt.
  • C. ứng dụng tiến bộ khoa học và kĩ thuật.
  • D. đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>