AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng?

  • A. Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ngày càng sâu.
  • B. Nguồn nguyên, nhiên liệu nhiều loại và phong phú.
  • C. Trình độ người lao động ngày càng được nâng cao.
  • D. Nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>