AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lợi ích chủ yếu của việc khai thác tổng hợp tài nguyên biển đảo ở nuớc ta là

  • A. tạo hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường
  • B. tăng cường giao lưu kinh tế giữa các huyện đảo.
  • C. giải quyết nhiều việc làm cho người lao động.
  • D. hạn chế các thiên tai phát sinh trên vùng biển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>