AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vùng nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng chuyên môn hóa sản xuất lúa chủ yếu do có

  • A. nguồn nước phong phú, nhiệt ẩm dồi dào, nhiều giống lúa tốt.
  • B. nhiệt ẩm dồi dào, có nhiều giống lúa tốt, đất phù sa màu mỡ
  • C. nhiều giống lúa tốt, đất phù sa màu mỡ, có một mùa mưa lớn.
  • D. đất phù sa màu mỡ, nhiệt ẩm dồi dào, nguồn nước phong phú.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>