AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng về ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

  • A. Tạo việc làm tại chỗ cho người lao động ở địa phương
  • B. Làm thay đổi đời sống của đồng bào dân tộc ít người.
  • C. Góp phần giảm thiểu lũ lụt cho đồng bằng sông Hồng.
  • D. Tạo động lực cho vùng phát triển công nghiệp khai thác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>