AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trữ năng thủy điện của hệ thống sông Hồng khoảng

  • A. 11 triệu kW
  • B. 10 triệu kW
  • C. 14 triệu kW.
  • D. 12 triệu kW.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>