ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NUỚC ta, giai đoạn 2010 -2015 (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)

  Năm

  2010

  2013

  2014

  2015

  Xuất khẩu

  72 236,7

  132 032,9

  150217,1

  162 016,7

  Nhập khẩu

  84 838,6

  132 032,6

  147 849,1

  165 775,9

   (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

  Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 -2015?

  • A. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm.   
  • B. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng.
  • C. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu tăng.
  • D. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>