RANDOM
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

  • A. Tài nguyên đất, nuớc trên mặt xuống cấp.
  • B. Có đầy đủ khoáng sản cho công nghiệp
  • C.  Có nhiều thiên tai nhu bão, lũ lụt, hạn hán.
  • D. số dân đông, mật độ cao nhất cả nuớc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA