YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  “Would you like some coffee? ” Peter said.

  • A. Peter asked me for some coffee.
  • B. Peter offered giving me some coffee.
  • C. Peter wanted to know if I would like to make coffee.
  • D. Peter invited me some coffee.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.
  Dịch câu hỏi: “ Bạn có uống cà phê không?” => 1 câu mời
  Ta có: invite sb sth: mời ai cái gì
  Dịch: D. Peter mời tôi uống cà phê.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101971

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON