YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  I declined the offer as I _______ it was time for me to go for a swim in the sea.

  • A. have decided
  • B. decided
  • C. had decided
  • D. would decide

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.
  Ý câu trên là một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động xảy ra trước ở thì quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau ở thì quá khứ đơn.
  Dịch: Tôi đã từ chối lời đề nghị vì tôi đã quyết định đã đến lúc tôi đi bơi ở biển.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101875

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON