YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  If I _______ to him, I wouldn’t have lost my way.

  • A. would listen
  • B. listened
  • C. had listened
  • D. would listened

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.
  Câu điều kiện loại 3 diễn tả một tình huống không thể xảy ra ở quá khứ.
  If + S + had PII, S + would have PII.
  Dịch: Nếu tôi nghe anh ta, tôi sẽ không lạc đường.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101874

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON