YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  _______ of the shop, my friend came in.

  • A. Coming out
  • B. On coming out
  • C. When coming
  • D. As I came out

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.
  Ta chỉ có thể rút gọn chủ ngữ khi 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ, Trong câu này có 2 chủ ngữ “I” và “my friend” nên đáp án là D.
  Dịch: Khi tôi bước khỏi cửa hàng thì bạn tôi bước vào

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101878

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON