YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  “Why don’t we go to a baseball game?” “__________________”

  • A. It’s good to play baseball.
  • B. No, I don’t.
  • C. I’d rather go to the art gallery.
  • D. No, thanks. I’d like to sit here.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.
  Dịch: “Tại sao chúng ta không chơi bóng chày?” 
            “____________”
  A. Chơi bóng chày rất tốt. 
  B. Không. Tôi không.
  C. Tôi thích đến phòng tranh hơn. 
  D. Không, cảm ơn. Tôi thích ngồi đây.
  Đáp án C phù hợp nhất.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101924

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON