YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  If it’s raining tomorrow, we shall have to ______ the match till Sunday.

  • A. put off
  • B. call off
  • C. keep on
  • D. carry out

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.
  Ta có: 
  A. put off: trì hoãn = dely= postpone 
  B. call off: hủy bỏ 
  C. keep on: tiếp tục
  D. carry out; tiến hành
  Dịch: Nếu ngày mai trời mưa thì chúng tôi phải hoãn trận đấu đến chủ nhật.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101882

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON