YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. 

  • A.  Apart from physical activities, eating too much also contributes to several deadly diseases.
  • B. Not only overeating but also physical inactivity may lead to several deadly diseases.
  • C. Both overeating and physical inactivity result from several deadly diseases.
  • D. Overeating and physical inactivity are caused by several deadly diseases.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.
  Dịch câu: Ăn quá nhiều là nguyên nhân của một số bệnh chết người. Không hoạt động thể chất là một nguyên nhân của một số bệnh chết người.
  A. Ngoài các hoạt động thể chất, ăn quá nhiều cũng góp phần vào một số bệnh chết người.
  B. Không chỉ ăn quá nhiều mà còn không hoạt động thể chất có thể dẫn đến một số bệnh chết người.
  C. Cả ăn quá nhiều và không hoạt động thể chất gây ra do một số bệnh chết người.
  D. Ăn quá nhiều và không hoạt động thể chất bị gây ra do một số bệnh chết người gây ra.
  Đáp B đúng vì hai câu có tương đương về mặt chức năng. Nên ta dùng liên từ kết hợp not only .... but also: không những ....mà còn để nối hai câu.
  Các lựa chọn khác đều sai nghĩa.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101977

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON