YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Which of the following is NOT mentioned as a characteristic of water?

  • A. Water can absorb heat
  • B. Water is good solvent
  • C. Water contracts on cooling
  • D. Water expands when it is frozen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C. 
  Dịch câu hỏi: Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập như một đặc tính của nước?
  A. Nước có thể hấp thụ nhiệt
  B. Nước là dung môi tốt.
  C. Nước co lại khi mát
  D. Nước mở rộng khi đóng băng
  Thông tin:
  A. “This characteristic enables the oceans to absorb and store vast quantities of heat...” (Đặc tính này cho phép các đại dương hấp thụ và lưu trữ một lượng nhiệt lớn,...)
  B. “In addition, water dissolves more substances than any other liquid.” (Ngoài ra, nước hòa tan nhiều chất hơn bất kỳ chất lỏng nào khác.)
  C, D. “One anomaly is that water upon freezing expands by about 9 percent, whereas most liquids contract on cooling.” (Một điều bất thường là nước khi đóng băng mở rộng khoảng 9%, trong khi hầu hết các chất lỏng đều co lại khi làm mát.) => Câu D đúng nhưng câu C sai. Nước không có lại mà là các chất lỏng khác

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101953

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON