YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Which options for non-food GM is NOT mentioned in the passage?

  • A. flowers
  • B. grass
  • C. tobacco
  • D. rubber

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.
  Dịch câu hỏi: Lựa chọn thực phẩm không phải GM KHÔNG được đề cập trong đoạn văn?
  A. hoa B. cỏ C. thuốc lá D. cao su
  Thông tin ở đoạn 4: “Other options for non-food GM include new variety of flowers with different colors or scents, tougher grasses for lawns, ...”
  (Các lựa chọn khác không phải thực phẩm biến đổi gen bao gồm nhiều loại hoa mới với màu sắc hoặc mùi hương khác nhau, cỏ cứng hơn cho thảm cỏ...)
  Đoạn cuối: “GM tobacco plants with both more and less nicotine have been created.” (...cây thuốc lá biến đổi gen với nicotine ngày càng ít hơn đã được tạo ra.)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101958

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON